Politika

Politika

V zadnjem času se je zvrstilo več pozivov k obnovi levice

V zadnjem času se je zvrstilo več pozivov k obnovi levice. Tisti splošni konsenz, ki je med radikalnimi levičarji prisoten že dolgo, torej, da ne obstaja nobena stranka, ki bi bila vredna zaupanja, je zdaj začel pronicati tudi v bolj zmerne kroge. Liberalna akademija Slovenije je v svojem pamfletu Za rekonstrukcijo levice v Sloveniji! denimo zapisala: »Politična levica ni izgubila volivcev, ampak so volivci izgubili levico, ki bi ji lahko zaupali«. Z vidika članov akademije problem torej ni v tem, da bi bili volivci premalo levi, temveč v tem, da je tisto, kar volimo, z vidika levičarske politike, nevredno zaupanja. Takšna formulacija torej ni nič novega, novo je predvsem to, da prihaja iz ust tistih, od katerih nismo bili vajeni, da pod vprašaj vzamejo celotno levo strankarsko politiko oziroma njene predstavnike.

Z vidika kritične analize, ki si za cilj zadaja mišljenje in konstrukcijo novih družbenih form, je to dobro, vendar še premalo radikalno. Formulacija Liberalne akademije je prekratka, saj problem leve politike zvaja na problem strankarske politike. To v skladu z načeli liberalizma razume kot dilemo (politične) ponudbe in povpraševanja. Problem torej ni v potrošnikih – volivcih, ampak v ponudnikih, torej v strankah. V skladu s tem bi lahko govorili o tržni niši, ki obstaja v levem političnem prostoru, in apel članov akademije v resnici naslavlja natanko to. K treznosti in postrojitvi …